Somenid betyder Som en idé!

En plats online och i Göteborg där allting tänks ut och skapas av en enda person. Elin A vill inspirera till kreativitet och uppmuntra fler att följa sin egen väg.


Hemsidan och webshoppen är fortfarande under konstruktion men varje gång jag byggt om eller ändrat i den fysiska butiken har jag ändå låtit kunder besöka den så det är inte mer än rimligt att göra samma sak här.

Fattas något här du sett när du besökt butiken i Haga är det bara att skicka en rad eller två via kontaktformuläret.